Phố Đặng Thai Mai, quận Tây Hồ, Hà Nội

Phố Đặng Thai Mai, quận Tây Hồ, Hà Nội